• urs
  • urs
hotline
ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
exampleicon

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ

productsbanner01

รายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์

  Plan A Plan B
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก    
ความเสียหายต่อ ชีวิตร่างกาย หรืออนามัย ต่อคน 300,000 500,000
ความเสียหายต่อ ชีวิตร่างกายหรืออนามัย ต่อครั้ง 10,000,000 10,000,000
ความเสียหายต่อ ทรัพย์สิน ต่อครั้ง 1,000,000 1,000,000
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้    
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกัน 150,000 150,000
รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 50,000 50,000
(เก๋งรวม 5 คน กระบะรวม 4 คน)    
ค่ารักษาพยาบาล 50,000 50,000
ความเสียหายส่วนแรก (กรณีฝ่ายผิด) ฟรี ฟรี
ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 300,000
เบี้ยประกันรวมภาษีอากร (ไม่รวมเบี้ย พ.ร.บ.) 6,636 7,200
ท่านสนใจซื้อประกันหรือไม่ ?

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :
ศูนย์บริการลูกค้า ฝ่ายลูกค้าพิเศษ
โทร: 02-792-5681-4
จันทร์-ศุกร์ (8.00 น. – 17:00 น.)
(ยกเว้นวันเสาร์, อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
footerbar