• urs
  • urs
hotline
ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
exampleicon

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พิเศษ

productsbanner01

รายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์

คุ้มครองรถยนต์ สูญหาย/ไฟไหม้ เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4
150,000 7,500 7,749 7,900 8,300
200,000 8,000 8,249 8,400 8,800
250,000 8,500 8,749 8,900 9,300
300,000 9,000 9,249 9,400 9,800
350,000 9,500 9,749 9,900 10,300
400,000 10,000 10,249 10,400 10,800
450,000 10,500 10,749 10,900 11,300
500,000 11,000 11,249 11,400 11,800

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยข้างต้น ยังไม่รวมเบี้ย พรบ.

ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4
ความเสียหายต่อ ชีวิตร่างกาย หรืออนามัย ต่อคน 300,000 300,000 1,000,000 1,000,000
ความเสียหายต่อ ชีวิตร่างกาย หรืออนามัย ต่อครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ความเสียหายต่อ ทรัพย์สิน ต่อครั้ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
รถยนต์ เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้        
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกัน 150,000 150,000 150,000 150,000
รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ตามทุนประกัน   
อุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับ ผู้ขับขี่ และ ผู้โดยสาร ( เก๋งรวม 5 คน กระบะรวม 3 คน) 50,000 50,000 50,000 50,000
ค่ารักษาพยาบาล 50,000 50,000 50,000 50,000
ความเสียหายส่วนแรก (กรณีฝ่ายผิด) 2,000 ฟรี 2,000 ฟรี
ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 300,000 300,000 300,000

 

ท่านสนใจซื้อประกันหรือไม่ ?

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :
ศูนย์บริการลูกค้า ฝ่ายลูกค้าพิเศษ
โทร: 02-792-5681-4
จันทร์-ศุกร์ (8.00 น. – 17:00 น.)
(ยกเว้นวันเสาร์, อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
footerbar