• urs
 • urs
hotline
ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
exampleicon

ตำแหน่งงานว่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-792-5555
 • จนท.ระบบสารสนเทศ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  จำนวน 3 อัตรา

  1. ทำหน้าที่ support โปรมแกรมต่างๆ และดูแลระบบหลักของบริษัทฯ

  2. support อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และ Network ให้พนักงานในองค์กร 
  3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ และสามารถใช้โปรแกรม PHP ,JAJA ,VB,C+และโปรมแกรมอื่นๆ ได้ดี
  4. มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษดี
  5. มีประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์
  6. มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม เรียนรู้เร็วและสามารถทำงานเป็นทีมได้
  7. สามารถเรียนรู้ หรือใช้งานโปรมแกรม Gis web งานประกันวินาศภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ประกาศเมื่อ: 2018-09-27
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  จำนวน 5 อัตรา

  1.ดำเนินการตรวจสอบอุบัติเหตุ สำรวจความเสียหายของลูกค้าและคู่กรณี

  2.จัดทำรายงานผล และบันทึกข้อมูล งานสินไหมทดแทน ภาคบังคับและสมัครใจ

  3.เจรจา เรียกร้อง ตกลงชดใช้เบื้องต้น และติดตามผลของคดีแต่ละเคลม

   
   
  คุณสมบัติ
  1.เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี 
  2.วุฒิการศึกษาคณะนิติศาสตร์/คณะรัฐสาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.ต้องปฏิบัติงานเป็นกะ /มีตารางเวร ทำงานหมุนเวียนสลับวันหยุดกันได้
  4.ต้องหมุนเวียนไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด กรณีประจำส่วนกลางจะแบ่งเป็นโซนให้
  ***ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ทางบริษัทฯ จัดฝึกอบรมให้***
   
   
  ประกาศเมื่อ: 2018-09-17
 • เจ้าหน้าที่การตลาด คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  จำนวน 5 อัตรา

  1.ดูแลรับผิดชอบงานการตลาด ประกันภัยรถยนต์ และงาน Non-motor

  2.ประสานงาน วิเคราะห์ตลาด และดูแลลูกค้า ตัวแทนและโบรคเกอร์

  3.ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุ และงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์

  4.จัดทำรายงานการตลาด เพื่อวางแผน เพิ่มยอดขาย ตามที่บริษัทกำหนด

   
   
  คุณสมบัติ
  1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.สามารถขับรถยนต์ มีรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
  4.มีประสบการณ์ด้านการตลาดงานประกันภัย ***จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ***
  ประกาศเมื่อ: 2018-09-17
 • เจ้าหน้าที่เร่งรัดและติดตามหนี้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  จำนวน 5 อัตรา

  1.จัดทำวางบิล

  2.เร่งรัดและติตามหนี้ ตามลูกค้าและตัวแทนที่ดูแล

  3.บันทึกบัญชีสำหรับงานที่เกี่ยวข้อง

  4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการบันทึกบัญชี

  5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  คุณสมบัติ

  1. เพศหญิง อายุ 25- 35 ปี

  2.วุฒิการศึกษา ระดับ อนุปริญา - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  3.มีความรู้ด้านการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  4.สามารถติดต่อประสานงานได้ดี

  **มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

   
  ประกาศเมื่อ: 2018-09-17
 • เจ้าหน้าที่บัญชี คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  จำนวน 5 อัตรา
  1. จัดทำเช็คเพื่อจ่าย
  2. จัดทำรายงานเงินสดย่อยประจำวัน
  3. บันทึกบัญชีสำหรับการทำจ่ายที่เกี่ยวข้อง
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการบันทึกบัญชี
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1.เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.มีความรู้ด้านการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  4.มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต
  5.สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
  **มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
  ประกาศเมื่อ: 2018-09-17
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ /สนับสนุน /ประสานงาน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  จำนวน 5 อัตรา

  1.ปฏิบัติงานสนันสนุน งานธุรการ /งานสินไหม /งานรับแจ้งอุบัติเหตุ

  2.บันทึกข้อมูลงานสินไหม /ประสานงานการตลาด /งานเรียกร้อง

  3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   
   
  คุณสมบัติ
  1.ไม่จำกัดเพศ
  2.อายุระหว่าง 23-30 ปี
  3.จบการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
  4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี และโปรแกรมสำเร็จรูปได้
  5.มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานงานได้ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
  6.มีความสามารถพิมพ์ดีไทย/อังกฤษ ได้คล่อง
  7.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  ประกาศเมื่อ: 2018-09-17
footerbar